Хоспис Търговище – Какво е АлфаМед?

АлфаМед“ Хоспис Търговище

Алфамед Хоспис Търговище е лечебно заведение, в което медицински специалисти осъществяват грижи за пациенти, които се нуждаят от продължително лечение, наблюдение, рехабилитация. Насочен е предимно към лица, на които самостоятелното придвижване и самообслужване е затруднено, като например такива претърпели травми или мозъчен инсулт с парези на крайниците. Приемат се пациенти с ментални увреждания, които се нуждаят от асистиран прием на медикаменти и подпомагане в ежедневното обслужване и хранене.

алфамед хоспис търговище хоспис услуги търговище дом за стари хора

Под ръководството на кинезитерапевт се указва ежедневна грижа за всички настанени в хосписа и дома за възрастни хора. Дейноста се извършва при денонощно наблюдение и асистиране от медицински сестри и болногледачи,като има разкрит и дневен стационар с организирано транспортиране от и до дома. При необходимост се извършват ежедневни превръзки и лечение на хронични и трудно зарастващи рани под ръковоството на специалист.

Хосписът разполага с легла за тежко болни, лифтер за обслужването им и технически помощни средства за инвалиди(инвалидни колички, столове за тоалетна и баня, антидекубитални дюшеци, възглавници и проходилки), пулсиоксиметър, кислороден апарат, аспирационна помпа клиниколабораторни апарати, електрокардиограф.

В Алфамед Хоспис Търговище се подпомага дейноста за експертиза на трайна загуба на трудоспособност и придобиване на индивидуални технически помощни средства.

В него се извършват медико-социални дейности и социални услуги по закона за социално подпомагане.Храненето е пълноценно под ръковидството на диетолог, не по-малко от четири пъти дневно и приготвено в собствена кухня с натурални продукти и биохрани. Ежемесечно и по-често се организират краткотрайни екскурзии до близки забележителности и посещения на културни мероприятия.

Хосписът разполага с много добре оборудван фитнес, парна баня и сауна. Дворът е красиво декориран, обширен и удобен за разходки с контролиран достъп и видеонаблюдение. В стаите има изградени алармена инсталация, противопожарно известяване, видеонаблюдение на общите помещения, климатизация, отопление с парно на газ, с единично или двойно настаняване.

Алфамед Хоспис Търговище има изградена визия и стратегия за възходящо развитие, за да откликне пълноценно на потребностите на хората.

Лицензи, с които разполага АлфаМед Хоспис:

АлфаМед Хоспис предлага и индивидуални допълнителни услуги. Открийте ги ТУК.